ארכיון של מאי 2017

Lighting Candles: A Spiritual Cure-all

Lighting Candles: A Spiritual Cure-all

The following article by Dr. Miriam Biber provides a unique perspective on the spiritual and psychological

"If I Let It" – Poem Preceding Shabbat Candle Lighting

"If I Let It" – Poem Preceding Shabbat Candle Lighting

This short poem by Trisha Arlin provides a “kavanah,” – a direction in which to focus

Post-Candle Lighting "Tkhine": An 18th Century Prayer

Post-Candle Lighting "Tkhine": An 18th Century Prayer

This short “tkhine” (supplication) is a para-liturgical prayer that is meant to be recited by women

Lighting Candles for Peace: A Sheikha and a Rabbi

Lighting Candles for Peace: A Sheikha and a Rabbi

This short poem, written by two women – a Jewish rabbi and Muslim sheikha – calls on readers

Detailed Guide to Shabbat Candles in Jewish Law

Detailed Guide to Shabbat Candles in Jewish Law

This is a highly technical article about the laws of lighting Shabbat candles according to

Candle Lighting Times

Candle Lighting Times

This short article explains exactly when to light Shabbat candles, according to Orthodox halacha, as well as

Young Girl Lights Her First Shabbat Candle

Young Girl Lights Her First Shabbat Candle

In this sweet seven-minute home video a young girl receives a silver Shabbat candlestick in a package in

Shabbat Candles FAQ

Shabbat Candles FAQ

This article contains clear and detailed answers, according to an Orthodox Jewish perspective, to a

Shabbat Candle Lighting with Masculine and Feminine God-Language

Shabbat Candle Lighting with Masculine and Feminine God-Language

This post presents the blessing for lighting the Shabbat candles on Friday night, both in

ברכת הדלקת הנרות בנוסח אשכנזי- הקלטה

ברכת הדלקת הנרות בנוסח אשכנזי- הקלטה

 קטע זה מכיל קישור להקלטת קול המדגימה, בקול ברור ונקי,  את האופן בו מברכים על הנרות