חומרים לצוות

שונות ואנקדוטות

הצג תכני שונות ואנקדוטות נוספים

מסמך נהלים וציפיות ממדריכים

מסמך נהלים וציפיות ממדריכים

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מסמך הנהלים והציפיות ממדריכי המכינה.

מסמך מושגים בסיסיים

מסמך מושגים בסיסיים

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מסמך המושגים החינוכיים של 'קול עמי', המגדיר את המשמעות

רציונאל חינוכי- מכינת 'קול עמי'

רציונאל חינוכי- מכינת 'קול עמי'

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מסמך הרציונאל החינוכי של מכינת 'קול עמי'. המסמך עוסק

שלבים בהתפחות קבוצה

שלבים בהתפחות קבוצה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את המסמך של 'קול עמי', המתאר את השלבים בהתפתחות קבוצה.

הצג פחות תכני שונות ואנקדוטות